• Badanie lekarskie dla kierowców

  Badanie lekarskie dla kierowców

  Wykonujemy badania kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (kategoria A i B).

  Badania prowadzone są przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców, wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców, wydane przez marszałka województwa lubelskiego. Koszt takiego badania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z dnia 17 lipca 2014r.) i wynosi 200 zł. Wymieniona opłata jest stała i nie ulega zmianie.

  Zakres badań:

  Badania kierowców na kategorie A i B

  • pomiar stężenia cukru we krwi;
  • inne (w zależności od wskazań)

  Przed badaniem:

  • należy wypełnić oświadczenie oswiadczenie-dotyczace-stanu-zdrowia
  • na badanie należy  zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  • każdy badany powinien wykonać poziom cukru we krwi na miejscu w gabinecie zabiegowym ( w tym celu na badanie należy zgłosić się na czczo).

  Po przeprowadzeniu badań lekarz uprawniony wystawia orzeczenie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

   

   

  Leave a reply →