kwest_wywiad_szczep_dzieci

ankieta_wstepnej_kwalifikacji

Szczepienia ochronne to najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza metoda chroniąca dziecko przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. Są to zabiegi medyczne, które sztucznie, czynnie uodparniają organizm dziecka na określone choroby. Nowoczesne szczepionki są dobrze tolerowane, niepożądane efekty uboczne występują bardzo rzadko.

Regularne stosowanie szczepień ochronnych na masową skalę wpływa na zahamowanie krążenia zarazków w przyrodzie, co ogranicza lub uniemożliwia szerzenie się zakażeń. Są to więc ważne czynniki przeciwepidemiczne. Dzięki obowiązkowym szczepieniom udało się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś choroby (np. krztusiec czy błonicę). Badania prowadzone nad szczepionkami i wprowadzanie do powszechnego stosowania nowych rodzajów szczepionek zmniejszają rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE

szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy
 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
 • poliomyelitis
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • Haemophilus influenzae typu b
 • odrze
 • śwince
 • różyczce

PAMIĘTAJ :

 • Niezaszczepione dziecko jest zdecydowanie bardziej narażone na choroby zakaźne i związane z nimi powikłania niż dziecko, które jest profilaktyczne szczepione.
 • Przed każdym szczepieniem lekarz musi zbadać dziecko, aby stwierdzić, czy jest zdrowe. Może zlecić wykonanie dodatkowych badań potwierdzających stan zdrowia dziecka lub skierować je na konsultację do specjalisty.
 • Lekarz może zdecydować o zmianie terminu szczepienia lub o niezaszczepieniu dziecka.
 • Lekarz decyduje o odstępach między kolejnymi szczepieniami.
 • Szczepienia przeważnie nie wywołują większych odczynów. Jednak czasami, drugiego lub trzeciego dnia po szczepieniu, u dziecka mogą wystąpić: podwyższona temperatura, obrzęk w okolicy podania szczepionki, niechęć do jedzenia lub wolniejszy stolec. Gdy objawy po szczepieniu będą niepokojące, należy natychmiast zgłosić się z dzieckiem do lekarza.

BILANS ZDROWIA DZIECKA – kiedy i na co należy zwrócić uwagę ?

Bilans zdrowia dziecka, to kompleksowe badanie lekarskie, które jest obowiązkowe dla każdego dziecka i wykonywane w celu oceny prawidłowego rozwoju. Pierwszy bilans jest równoważny z wizytą patronażową , kolejne oceny dokonywane są w terminach zgodnych z wizytami szczepiennymi. Następne bilanse wykonuje się w 2, 4, 6, 10, 14 i 18 roku życia.

Podczas bilansów dokonywana jest ocena rozwoju dziecka::

Noworodek – wizyta patronażowa – badanie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

2 rok życia :

 • pomiary: masy i długości ciała – w celu wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego w oparciu o siatkę centylową
 • badanie słuchu oraz ocenę obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 • test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • ocena tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego
 • ocenę wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy

– 4 rok życia :

 • pomiary: masy i długości ciała – w celu wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego w oparciu o siatkę centylową
 • badanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu – przy podejrzeniu zaburzeń lekarz kieruje do specjalisty (okulista, laryngolog). Jednym z czynników ryzyka uszkodzenia słuchu są np. nawracające zapalenia ucha środkowego oraz przerost III migdałka.
 • lekarz ocenia postawę ciała, zwłaszcza pod kątem bocznego skrzywienia kręgosłupa, a także ustawienie kończyn dolnych i kształt stóp
 • sprawdzany jest stan uzębienia mlecznego
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • ocena rozwoju psychomotorycznego i społecznego
 • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy

– 6 rok życia:

 • rozwój fizyczny- pomiar wysokości i masy ciała
 • wykrywanie zaburzeń ostrości i innych wad wzroku oraz uszkodzeń słuchu
 • narząd ruchu- wady postawy, zniekształcenia kończyn
 • wady wymowy
 • lateralizację – sprawdza się, którą ręką chętniej posługuje się dziecko w trakcie wykonywania codziennych czynności.
 • ciśnienie tętnicze krwi
 • zewnętrzne narządy płciowe, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania u chłopców takich wad, jak:

-stulejka (zwężenie napletka)
-spodziectwo (nieprawidłowe ujście cewki moczowej)
-wnętrostwo (brak jąder w mosznie)

 • rozwój psychoruchowy dziecka
 • ocenę wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
 • podsumowanie badania, z określeniem zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego(w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
 • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

– 10 rok życia -III klasa szkoły podstawowej

 • badanie z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego

– 14 rok życia -I klasa gimnazjum

 • badanie z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;

– 16 rok życia – I klasa szkoły ponadgimnazjalnej

 • badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
 • Poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia oraz z punktu widzenia przyszłego wyboru dalszego kształcenia.

– 18 rok życia – ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej

 • Badanie z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.

Rodzice powinni pamiętać o wykonywaniu okresowych bilansów u dzieci, ponieważ służą one wczesnemu wykryciu różnorakich zaburzeń rozwojowych. Bilans przeprowadza lekarz pediatra lub lekarz rodzinny.

Badania u dzieci do 16 roku życia są wykonywane w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.

 

 

Informacje zawarte na stronie pochodzą między innymi z http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/