• STOP boreliozie!

  STOP boreliozie!

  Weź udział w Projekcie i wykonaj bezpłatne badania w kierunku boreliozy jeśli:

  • kiedykolwiek byłeś ukąszony przez kleszcza;
  • jesteś narażony na kontakt z kleszczami ze względu na charakter swojej pracy;
  • występują u Ciebie niespecyficzne objawy, które mogą wskazywać na boreliozę, ale nie przypominasz sobie pokłucia przez kleszcza;
  • jesteś mieszkańcem województwa lubelskiego, ukończyłeś 15 lat i jesteś aktywny zawodowo.

  Projekt „Stop boreliozie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka: rolników, leśników, myśliwych, którzy podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem. Pierwszym etapem Programu będzie przeprowadzenie wywiadu przez pielęgniarkę/lekarza oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety w celu wyselekcjonowania osób z podejrzeniem choroby.

  W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby zostanie wydane skierowanie na wykonanie testów diagnostycznych tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG. W sytuacji gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM.

  Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza wraz z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych.

  Zapewniamy

  • Dostępność świadczeń dla osób pracujących poprzez dogodne terminy ich realizacji (godziny popołudniowe, wieczorne, soboty)
  • Kampanię informacyjno–edukacyjną (ulotki, plakaty, broszurki, filmy edukacyjne na DVD)

  Świadczenia wykonywane są w placówkach:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed s.c. ul. Wacława Jawoszka 3, 21-010 Łęczna
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

  Partner Projektu:

  • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

   

  Do pobrania:

   

  Plakat akcji "Stop boreliozie"

  Informacje o projekcie

  SALMED S.C., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A., dnia 23.08.2021 roku rozpoczęli realizację projektu pn. „ Stop boreliozie!”.

  Finansowanie i wartość projektu

  Wartość całego Projektu wynosi 2 309 196,78 zł, z czego dofinansowanie to 2 078 277,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich to 1 962 817,26 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Program polityki zdrowotnej.

  Cele projektu

  Celem projektu jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi skierowanego do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj. rolnicy, leśnicy, myśliwi.

  Cel zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:

  • wykłady informacyjno – edukacyjne w zakresie epidemiologii oraz leczenia objawów boreliozy jak również jej przeciwdziałaniu,
  • badań w kierunku wykrywania zakażeń bakterią Borrelia burgdorfei u 8400 osób z województwa lubelskiego, w wieku aktywności zawodowej.

  Biuro projektu:

  SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6, telefon: 817526319

  Leave a reply →