• Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)

  SALMED S.C. realizuje projekt Grantowy nr. POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”). Wysokość Grantu wynosi 159 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

  Zapraszamy do udziału w postępowaniach ofertowych dotyczących wyboru dostawców sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

  1. Postępowanie dotyczące serwerów: ZAPYTANIE OFERTOWE serwery

  2. Postępowanie dotyczące sprzętu komputerowego: ZAPYTANIE OFERTOWE sprzet komputerowy

  Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

  SALMED S.C., jako beneficjent projektu pn.:

  • Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

  Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej

  Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania:

  1. Informacja o zakończeniu -serwery
  2. Informacja o zakończeniu – sprzęt
  Leave a reply →